Ośrodek
Psychoterapii i Neuropsychologii

Jeśli cierpisz z powodu depresji, lęków, uzależnień, zaburzeń pamięci, niezależnie od wieku przyjdź. Jeśli martwisz się o swoje dziecko, o jego rozwój, niepokoją Cię jakieś objawy, przyjdź na spotkanie. Jeśli niepokoi Cię zachowanie bliskiej Ci osoby przyjdź. Jeśli poszukujesz nowych dróg rozwoju, chcesz usunąć ze swoje życia przeszkody, które go utrudniają to miejsce jest dla Ciebie. Korzystamy z różnych metod i technik pracy, łączymy różne podejścia, aby pomagać w harmonijnym rozwoju człowieka.

Dzieci

Dzieci

Dorośli

Dorośli

Seniorzy

Seniorzy

W Ośrodku świadczymy pomoc w następujących komórkach:

W ramach poradni proponujemy psychoterapię indywidualną dla osób z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości itp. Z psychoterapii mogą skorzystać osoby, które odczuwają dyskomfort psychiczny, niezrozumiałe dla siebie uczucia, dostrzegają powtarzające się w życiu destrukcyjne schematy, chcą poprawić jakość swojego związku lub życia. Poszczególni terapeuci pracują w różnych nurtach i podejściach terapeutycznych, dlatego kontrakt i zasady terapii mogą nieco różnić się u poszczególnych terapeutów. Znajdź podejście, które jest najlepsze dla Ciebie.

W poradni możesz skorzystać również z psychoterapii grupowej prowadzonej metodą psychodramy. To bardzo twórcza i kreatywna forma pracy. Pełna oferta poradni to:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa - leczenie depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania
 • konsultacje psychiatryczne i farmakoterapia
 • konsultacje z psychologiem
 • terapia par i rodzin
 • diagnoza psychologiczna (osobowość, intelekt, funkcje poznawcze i wiele innych)
 • coaching
 • prowadzimy również terapię, konsultacje online

W poradni prowadzimy również diagnozę neuropsychologiczną i neurorehabilitację dla osób po udarze, uszkodzeniu OUN na skutek wypadku lub chorób neurodegeneracyjnych.

Terapia w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży odbywa się bezpłatnie dla osób od 3 do 18 r.ż (w przypadku osób uczących się do 21 r.ż) - NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE !!!

W naszej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc w zakresie następujących trudności:

 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju jak depresja, stany lękowe, fobie
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychotyczne
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
 • zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)
 • ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
 • przeżywają trudności w odczuwaniu i poszukiwaniu tożsamości
 • często czują się samotni, smutni, przygnębieni
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
 • czują się nieszczęśliwi
 • I inne

Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:

 • doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci
 • doświadczają trudności wychowawczych
 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, niezrozumiałe emocje

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

 • Diagnostyki psychologicznej:
  • oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej
  • oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych
  • rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych
 • Poradnictwa i konsultacji psychologicznych
 • Psychoterapii indywidualnej
 • Psychoterapii grupowej
 • Wizyt środowiskowych

W wypadku prowadzenia terapii z osobami nieletnimi prowadzimy współpracę z ośrodkami, szkołami, MOPS’em oraz innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na nieletniego oraz stanowią jego środowisko.

Poradnia przeznaczona jest dla osób które borykają się z uzależnieniem swoim lub kogoś bliskiego. Jesteśmy świadomi, że coraz częściej uzależnienia nie występują pojedynczo, często uzależnieniom od substancji towarzyszą inne substancje lub czynności. Rozumiemy też złożoność problemu jakim jest uzależnienie. Realizujemy autorskie, innowacyjne programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz rekomendowane programy terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności.

W ramach poradni realizujemy:

 • diagnozę uzależnienia
 • terapię indywidualną
 • terapią par i rodzin
 • konsultacje psychiatryczne

Z poradni mogą skorzystać osoby, które:

 • są uzależnione od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu i innych substancji i czynności
 • osoby współuzależnione
 • osoby, które doświadczały uzależnienia w rodzinie - DDA
 • pary lub rodziny borykające się obecnie lub w przeszłości z problemem uzależnienia.

Problem uzależnienia dostrzegany i diagnozowany jest u coraz młodszych dzieci. Dostępność substancji i czynności jeszcze bardziej przyśpiesza ten proces. W terapii uzależnionych dzieci wychodzimy z założenia, że niezbędna jest współpraca rodziców, dlatego poza indywidualnymi spotkaniami organizujemy grupy dla rodziców oraz spotkania rodzinne.

Z Poradni mogą skorzystać:

 • dzieci i młodzież eksperymentujące lub zagrożone uzależnieniem
 • dzieci i młodzież uzależniona od czynności (gry, komputer, pornografia) i substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze, dezodoranty i inne środki odurzające)

Jak pomagamy?

 • Realizujemy program CANDIS - krótkoterminowej terapii uzależnienia o najwyższej dowiedzionej skuteczności.
 • Prowadzimy terapię indywidualną
 • Organizujemy grupę dla rodziców uzależnionych dzieci i młodzieży
 • Spotkania rodzinne

Realizujemy również spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej, dla przedstawicieli zawodów pomocowych:

 • Nowoczesne uzależnienia
 • Interwencja wobec osoby eksperymentującej
 • Najważniejsze elementy terapii dziecka uzależnionego
 • Rola rodzimy i wsparcia środowiskowego w terapii.

Do poradni mogą zgłaszać się osoby w wieku podeszłym, które są zaniepokojone ubytkami pamięci, problemami ze snem, mają obniżony nastrój lub inne kłopoty. Są to dolegliwości, które nie koniecznie muszą pojawiać się z wiekiem. Jest to stereotyp, który zniechęca seniorów do szukania pomocy. W rzeczywistości depresja, stany lekowe i inne objawy mogą ustąpić. Kłopoty z pamięcią mogą być objawem poważniejszych chorób, które wcześnie wykryte i leczone mogą nie odbierać komfortu życia.

W ramach poradni skorzystać można z porad lekarza psychiatry, konsultacji z psychologiem, porad dietetyka. Wykonujemy:

 • poradnictwo
 • diagnozę funkcji poznawczych
 • neurorehabilitację

Do Poradni mogą zgłaszać się osobom, które doświadczają:

 • trudności w osiągnięciu orgazmu
 • braku lub zmniejszenie potrzeb seksualnych
 • zaburzeń erekcji
 • przedwczesnego wytrysku
 • problemów w relacjach społecznych: nawiązywanie i utrzymywanie bliskich związków
 • kryzys małżeński, partnerski
 • trudności w kontaktach seksualnych po menopauzie
 • zaburzeń seksualnych nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

Oferujemy:

 • Diagnostyka i poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna zaburzeń seksualnych i nerwicowych
 • Psychoterapia par
 • Edukacja i szkolenia
 • Konsultacje lekarza psychiatry
Nasze projekty

Nasze projekty

Zobacz jakie projekty realizujemy dla naszych podopiecznych

Szczegóły
Aktualności

Aktualności

Szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, edukacja, imprezy, szafingi, wycieczki

Szczegóły
Pracownia psychodramy

Pracownia psychodramy

Psychoterapia, rozwój, świadome kształtowanie swojego życia

Szczegóły

O Fundacji

Przystań to przede wszystkim miejsce odpoczynku, nabrania sił, regeneracji, uzupełniania zapasów. Tu też dzieją się SPOTKANIA, te prawdziwe, które zapamiętuje się na długie lata. Na pełnym morzu, w zgiełku codzienności, trudno o refleksję, zatrzymanie się. W taki celu powstała PRZYSTAŃ

Fundacja „Przystań” istnieje od roku 2016. Zajmuje się szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego. Ponieważ życie psychiczne człowieka zaczyna się w bardzo wczesnym okresie jego życia troszczymy się o psychikę i pomyślność dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.


Zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia zależy od wielu czynników: od kondycji fizycznej, od tego jak się odżywiamy, w jakim środowisku się wychowaliśmy i w jakim żyjemy, od ludzi jakimi się otaczamy od tego jak dobrze znamy siebie, w jakim stopniu czujemy, że nasze potrzeby są zaspokajane. Nie bagatelizujemy żadnego z tych czynników uwzględniając je w naszych działaniach. Dlatego od początku istnienia do naszych działań zalicza się:

 • ochrona zdrowia psychicznego - leczenie:
  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • neurorehabilitacja
  • poradnictwo psychologiczne
  • diagnoza psychologiczna
  • konsultacje psychiatryczne
  • coaching
  • inne formy wsparcia i pomocy psychologicznej
 • edukacja:
  • szkolenia
  • warsztaty
  • wykłady otwarte
  • tworzenie artykułów
  • szeroko pojęte dzielenie się wiedzą dotyczącą zdrowia, psychologii, seksuologii, terapii etc.
 • pomoc społeczna:
  • zbiórki odzieży dla osób potrzebujących, wsparcie psychologiczne, realizacja programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu, pomoc osobom najuboższym
  • organizacja wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia
  • inne działania będące reakcją na wyłaniające się potrzeby w społeczności lokalnej
 • organizacja wolnego czasu dla rodzin i różnych grup wiekowych
 • grupy rozwoju osobistego
 • tworzenie warunków i inspirowanie do realizacji hobby, pasji, rozwijania ich
 • pielęgnowanie idei wolontariatu
 • angażowanie wolontariuszy w działania realizujące potrzeby społeczności lokalnej

Aktualności i wydarzenia

Świetlice podwórkowe

Świetlice podwórkowe

Antystresowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w Fundacji. Zachęcamy do telefonicznego zgłoszenia chęci uczestnictwa ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Tel 519 140...

Czytaj więcej...
Zmień swoje życie

Zmień swoje życie

Co: psychoterapia psychodramą Kiedy: co drugi czwartek miesiąca od 16 do 20 Gdzie: Fundacja Przystań Prowadzący: Lidia Zdanowska Zapisy: przystan.dg@gmail.com lub tel 535 107 759

Czytaj więcej...
Technika Bowena

Technika Bowena

Technika Bowena to forma neuromięśniowego  programowania wykorzystującego pamięć komórkową. Działa przez układ nerwowy, mięśniowy, powięziowy, limfatyczny i układ krążenia.

Czytaj więcej...
Jedno bicie serca

Jedno bicie serca

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe warsztaty psychoedukacyjne. Jedno bicie serca warsztaty skierowane do wszystkich zainteresowanych doświadczaniem odreagowania stresu. Możliwość wykorzystania w pracy zawodowej, np: w przedszkolu, szkole, placówce...

Czytaj więcej...
Stwórz swój genogram

Stwórz swój genogram

Czasami w naszym życiu zauważamy powtarzalność pewnych zjawisk. Powtarzamy relacje, związki czy sposoby zawierania znajomości. Być może coś powtarzalnego jest w naszej pracy lub podejściu do hobby. Czasami nie rozumiemy, dlaczego nasze życie wypełnione je

Czytaj więcej...

Refleksje i opinie
Naszych Gości

Profesjonalne podejście, dobry kontakt z pacjentami i bardzo wartościowa pomoc

Michał

Bardzo dobre i profesjonalne podejście - podoba mi się współpraca z Fundacją Przystań. Jestem z nimi już 3 lata i liczę na dalszą udaną współpracę!

Kamil

Wasza nowa strona jest nowoczesna i funkcjonalna. Świetnie dopasowane kolory i zdjęcia. Bardzo przydatne treści. Strona robi wrażenie!

Radosław Andraszyk

Nasza strona używa plików cookies. Czym są pliki cookies i dlaczego je stosujemy? Odpowiedż znajdziesz tutaj