Konsultacje logopedy

Rozwój technologii (m.in. telewizji, komputerów, tabletów, smartfonów) i łatwy do niej dostęp w ogromnym stopniu wpływa na rozwój dzieci. Niestety wpływ ten jest bardzo destruktywny - zaburza prawidłowy rozwój, ogranicza możliwości percepcyjne umysłu, budowanie kompetencji językowych i funkcji pozawczych. Stąd coraz więcej dzieci boryka się z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w pisaniu, czytaniu, orientacji przestrzennej, zaburzeniami artykulacji.

Pierwsze konsultacje z logopedą są diagnozą dziecka, która obejmuje również ocenę ogólnego poziomu rozwoju dziecka. Najważniejszą częścią diagnozy jest wywiad. W przypadku dziecka jest to wywiad z rodzicem. Logopeda może zalecić dodatkowe spotkanie z psychologiem lub wykonanie dodatkowych testów.

Diagnoza może obejmować do trzech spotkań. Warto poinformować wcześniej dziecko, że będzie brało udział w rozmowie z logopedą, z którym chwilę porozmawia i troszkę się pobawi. Jeśli dziecko jest małe można zabrać mu jego ulubioną zabawkę.
Kolejnymi etapami diagnozy jest badanie mowy i umiejętności komunikacyjnych. Forma badania jest dostosowana do wieku badanego. Na jego podstawie logopeda wstępnie oceni umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, sprawność aparatu artykulacyjnego, sposób artykulacji, zasób słownictwa i umiejętność formułowania wypowiedzi.W przypadku dzieci szkolnych logopeda sprawdzi również na ile aktualny rozwój mowy u dziecka wpływa na jego naukę czytania i pisania. 

Zajęcia logopedyczne mają na celu wykształcenie prawidłowego modelu komunikacji, wsparcie rozwoju dziecka, ukierunkownie do samodzielnej pracy i przygotowanie do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie począwszy od komunikacji w rodzinie i szkole po rozwój osobisty w dalszych latach życia, a co ściśle się z tym wiąże -  większej wiary we własne możliwości i pewności siebie.

Poza ćwiczeniami stosowanymi w czasie zajęć rodzice mogą otrzymać zalecenia jak ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Nasza strona używa plików cookies. Czym są pliki cookies i dlaczego je stosujemy? Odpowiedż znajdziesz tutaj