Psychoterapia grupowa

Wielu osobom wydaje się, że terapia grupowa jest mniej skuteczna niż indywidualna ponieważ kontakt z terapeutą jest mniejszy na terapii grupowej. Jednak nic bardziej mylnego. Efekty potwierdzone badaniami pokazują, że korzystanie z wiedzy i umiejętności terapeuty nie jest głównym czynnikiem leczącym w terapii. Zdecydowanie ważniejsza jest relacja między pacjentem a terapeutą a w terapii grupowej relacja między pacjentem a grupą, między poszczególnymi pacjentami a także między terapeutą  grupą i jej poszczególnymi uczestnikami. Zakłada się, że problemy jakie mamy przejawiają się również w relacjach z ludźmi i szybko ujawnią się w terapii grupowej dostarczając materiału do pracy a tym samym przyspieszając proces zmiany w terapii. Dlaczego tak się dzieję? Grupa to nasze naturalne środowisko, na początku jest to środowisko rodzinne, potem rówieśnicze, szkolne. To w grupie powstają lub objawiają się najczęściej nasze problemy, to tam przeżywamy różne intensywne emocje, które często są raniące,  dlatego w grupie, tym razem terapeutycznej, można je rozwiązać, uleczyć. To tu doświadczamy emocji, które pozwalają nam rozwijać nowe umiejętności, które możemy przećwiczyć a potem stosować w życiu. Badania prowadzone nad skutecznością terapii pokazują jeszcze jeden bardzo ważny czynnik leczący w terapii grupowej. Jest nim wsparcie. Badania te pokazały, że indywidualny postęp w terapii jest znacznie szybszy i efektywniejszy jeśli możesz zobaczyć, że innym się udaje. Grupa staje się pewnego rodzaju siecią wsparcia. Czasem jest to jedyna sieć wsparcia, która kibicuje pacjentowi w postępach. Irvin Yalom, wybitny psychoterapeuta, autorytet w dziedzinie psychoterapii grupowej, jeden z głównych przedstawicieli podejścia egzystencjalnego wyróżnił czynniki leczące w psychoterapii grupowej, którym warto się przyjrzeć, żeby zrozumieć dlaczego terapeuci zalecała terapię grupową.

Napis nadzieja

1. Zaszczepianie nadziei

Nadzieja jest niezbędnym warunkiem wyleczenia. To pojęcie bliskie motywacji ale nie tożsame. Motywacja może być ulotna i z reguły występuje tylko na początku działania. Nadzieja wzrasta wraz z doświadczeniem przebywania w grupie. Kiedy widzisz, że innym się udaje dokonywać zmian zaczynasz myśleć, że tobie też może się udać. Kiedy spotykasz kogoś, kto ma podobne problemy do twoich zaczynasz czuć, że i dla ciebie jest szansa. Nadzieja jest elastyczna, określa się wciąż na nowo w miarę zdobywania nowych doświadczeń. Nie jest płonna czy złudna, dojrzewa wraz z każdym doświadczeniem choćby ułamka bliskości z grupą.

2. Uniwersalność

Nie ma takiego ludzkiego doświadczenia, które nie było udziałem innych, chory w fantazji. Jednak nie wiesz o tym dopóki ktoś ci nie powie. Na terapii indywidualnej raczej o tym nie usłyszysz natomiast grupa to miejsce swobodnej wymiany doświadczeń.  Świadomość  uniwersalności doświadczeń zmniejsza poczucie izolacji, samotności a to co zwykłeś nazywać „głupie”, „dziwne”, „śmieszne” w swoim myśleniu czy odczuwaniu ma szanse przestać takie być.

Grupa ludzi na plaży

 3. Psychoedukacja

W niektórych grupach psychoedukacja odgrywa kluczową rolę, w niektórych dzieje się „mimo chodem” a w niektórych terapeuta stosuje tę technikę kiedy dostrzega taką potrzebę. Edukacja pozwala zmniejszyć lęk, uczy też uczestników rozpoznawania i nazywania własnych emocji, schematów myślenia czy reagowania. Pozwala się odnaleźć w trudnym własnym wewnętrznym świecie.

4. Altruizm

Często to właśnie w czasie terapii grupowej ludzie odkrywają po raz pierwszy w życiu, że są ważni, że komuś brakuje ich obecności, że to co robią jest ważne, miłe, potrzebne. Takie pozytywne informacje są podstawą budowania poczucia własnej wartości, pewności siebie a także doświadczać bliskości, czasem na początku nieporadnie i z oporem.

Pionki do gry

5. Korektywne doświadczenie (rekapitulacja doświadczeń rodzinnych)

To coś czego na terapii indywidualnej nie zrobisz. Na grupie co chwilę ktoś przypomina ci ojca, matkę, rodzeństwo, babcię lub kuzyna. Uruchamia to pierwotne emocje z tamtego okresu. Tak poruszone, obudzone uczucia mają szansę przeżyć się, dokończyć, przepracować, doświadczyć, żeby odejść. 

6. Rozwój umiejętności społecznych

W czasie spotkań grupowych bezpiecznie trenujesz umiejętności społeczne. Dzieje się to na skutek otrzymywanych informacji zwrotnych. Masz szansę usłyszeć jak oddziałujesz na inne osoby w grupie. Może to być zaskakujące, trudne lub niewiarygodne ale terapeuta i dojrzała grupa zadbają o to, żebyś usłyszał to w sposób najbardziej dla ciebie przyswajalny. Może to być źródłem odpowiedzi na wiele nurtujących cię pytań z twojego życia. 

7. Naśladowanie

Przez naśladowanie uczymy się od dzieciństwa. Jest to ważny element szczególnie na początku grupy, kiedy naśladujesz otwartość, gotowość do dzielenia się własnym doświadczeniem, sposób zwracania się uczestników do siebie. To otwiera na nowe doświadczenia, zmniejsza poziom lęku i buduje bliskość w grupie.

Trekking przez śnieg

8. Uczenie się interpersonalne

Na grupie nie tylko otrzymujemy informacje o sobie, ale również mamy szansę przyjrzeć się bliżej temu jak my czujemy się w relacjach z innymi ludźmi. Grupa jest mikrokosmosem twojego życia więc jeśli w życiu masz problemy interpersonalne na pewno ujawnią się one też na grupie. To okazja, żeby zobaczyć jaki jest twój wkład w relacje z ludźmi, jak je budujesz i jakie są ich źródła niepowodzeń w twoim życiu.

9. Spójność grupy

Spójność oznacza otwartość, akceptację i wsparcie. Daje to możliwość identyfikowania się z podobnymi problemami, gojenie ran przeszłości, uczenie się bliskości. Oznacza to proste zasady, które ustala się na początku grupy, że nie oceniamy, nie osądzamy innych uczestników. Z czasem wynika to nie z kontraktu ale z poczucia przynależności, zaufania i bliskości w grupie. Grupa zaczyna chronić swoje granice, jest gotowa otworzyć się na różnorodność wnoszoną przez kolejnych uczestników.

10. Katharsis

To powtórne doświadczenie i przeżycie traumatycznych wydarzeń, tylko w najbezpieczniejszych możliwych warunkach. Takie doświadczenie pozwala odreagować tłumione emocje. Później w życiu przekłada się to na bardziej elastyczne reagowanie na wyzwania życiowe, bardziej adaptacyjne zaspokajanie własnych potrzeb. 

11. Czynniki egzystencjalne

W grupie porusza się często tematy związane ze śmiercią, odchodzeniem, przemijaniem, sensem, kruchością. Takie sesje dają możliwość weryfikacji własnych wartości, zastanowienia się co jest w życiu dla ciebie naprawdę ważne i jak chcesz to realizować. 

Jak widać w grupie drzemie ogromny potencjał. Warto więc pokonać swoje lęki i skorzystać z tej obfitości. 

Nasza strona używa plików cookies. Czym są pliki cookies i dlaczego je stosujemy? Odpowiedż znajdziesz tutaj