Psychoterapia grupowa dziecka

„…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Janusz Korczak


Tworząc i przygotowując grupy dziecięce inspirujemy się twórczością i praktyką brytyjskiego pediatry i psychoanalityka Donalda Winnicott’a, który w swych pracach podkreślał, między innymi, szczególną rolę twórczości i zabawy w rozwoju tożsamości człowieka. Inspiracją dla nas jest również  Jacob Levi Moreno, twórca psychodramy, który obserwując bawiące się dzieci na placu zabaw dostrzegł jak ogromną rolę w ich dorastaniu odgrywa zabawa, granie ról „dorosłych” i ich wzajemne interakcje. Stosujemy również pracę z symbolem i inne elementy, których źródłem jest psychoanaliza jungowska.

Zajęcia łączą w sobie elementy grupy psychoterapeutycznej i warsztatów wspierania rozwoju. Taka forma daje dzieciom możliwość poznania i zrozumienia źródeł trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, jak również umożliwia ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w sytuacjach społecznych, np. radzenia sobie z trudnymi emocjami – swoimi i innych, reagowania na krytykę, odmawiania, stawiania zdrowych granic, współpracy.

 

Twórczy Przedszkolak

Twórcze zajęcia skierowane do dzieci wieku od 3 do 6 lat szukających nowych sposobów na okrywanie świata przez różne zmysły. Podczas zajęć dzieci uczą się nawiązywać prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz poznają sposoby kontrolowania emocji.

Podczas ćwiczeń grupowych dzieci chętniej podejmuję integrację i wzbogacają słownictwo, natomiast połączenie zabawy z elementami integracji sensorycznej wyzwala potencjał dziecka do samorozwoju.

Każe dziecko zasługuje na indywidulane podejście dlatego grupa liczy maksymalnie 4 uczestników. Podczas zajęć będą wykorzystywane następujące metody takie jak; elementy integracji sensorycznej, sesnoplatyka, metoda Weroniki Sherborne, i metoda Montessori. Systematyczność i kolejność dobranych ćwiczeń wpływa korzystnie na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia mają również wyrównywanie przygotowanie dzieci do wkroczenia w mury szkoły: przygotowanie ręki do pisania, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji ruchowej, praca nad skupieniem uwagi i koncentracją

Dla kogo są zajęcia?

Zajęcia skierowane są dla dzieci u których występują

  • problemy adaptacyjne w przedszkolu;
  • występującymi problemami społecznymi i emocjonalnymi;
  • dzieci nieśmiałe i zawstydzone w sytuacjach społecznych.

(do grupy zapraszamy dzieci z orzeczeniem w tym ze spektrum autyzmu).

Spotkanie grupowe raz w tygodniu (wtorek 16.30) czas trwania 60 min ( w tym 10 min ćwiczenia relaksacyjno- wyciszające).

Ta grupa skierowana jest do dzieci z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu, z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera) i trudnościami w zachowaniu. Zapraszamy dzieci, które nie czują się bezpiecznie z innymi (trudno im zaufać), trudno im nawiązać kontakt z równieśnikami. Żeby dzieci mogły uczyć się zaufania grupa jest niewielka, liczy nie więcej niż 5 dzieci. Grupa odbywa się raz w tygodniu i trwa 60 minut.

Ta grupa przeznaczona jest dla dzieci z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu. Zapraszamy na nie dzieci, które nie wiedzą jak sobie radzić ze złością i kontrolowaniem impulsywnych zachowań, często czujące się nieśmiałe i zawstydzeni w sytuacjach społecznych. Z tego powodu mogą reagować złością lub wycofywaniem się co jeszcze bardziej utrudnia im nawiązywanie pozytywnych relacji z równieśnikami.

Grupa odbywa się raz w tygodniu i trwa 60 minut.

Ta grupa przeznaczona jest dla dzieci nieradzących sobie ze stresem, z trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera), częste poczucie nieśmiałości i zawstydzenia w sytuacjach społecznych. W tym wieku może to być już przyczyną trudności w nauce i fobii szkolnych. Wczesna interwencja może zapobiec poważniejszym trudnościom w późniejszym wieku. Grupa odbywa się raz w tygodniu i trwa 60 minut.

 

Grupy mają charakter otwarty, to znaczy ich skład zmienia się, nowe osoby są dołączane kiedy ktoś inny kończy.  Warunkiem zakwalifikowania na grupę jest konsultacja z prowadzącym, takich wstępnych może być kilka, z reguły nie więcej niż trzy. Mają one na celu zrozumienie problemu, diagnozę, sprawdzenie czy grupa będzie właściwą i skuteczną formą pracy, ewentualne zaproponowanie innej formy pracy. Terapia grupowa kończy się spotkaniem indywidualnym rodziny i terapeuty, podsumowującym roczną wspólną pracę.
W terapii grupowej ważnym czynnikiem leczącym jest relacja z grupą dlatego prosimy, żeby na uczestnictwo w grupie zgłaszały się osoby zdecydowane na korzystanie ze wszystkich spotkań i punktualne przychodzenie na nie. Terapię grupową traktujemy jako roczny proces a nie jak pojedyncze cotygodniowe spotkania dlatego tak ważna jest obecność i zaangażowanie.

Zachęcamy rodziców do równoległego udziału w Akademii Rodzica. Kierujemy się dewizą Korczaka: "Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.” Obserwacja pokazuje, że zaangażowanie rodziców i ich gotowość do zmian znacznie zwiększa szanse na zmiany u dziecka. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby uczestniczyli w spotkaniach obydwoje rodzice bądź opiekunowie. Wyjątkowe sytuacje rozpatrujemy indywidualnie.


 

Nasza strona używa plików cookies. Czym są pliki cookies i dlaczego je stosujemy? Odpowiedż znajdziesz tutaj