Diagnoza dziecka

Pierwsze spotkanie rodziny z psychologiem ma charakter diagnostyczny. Z reguły do określenia problemu i dalszego sposobu działania potrzeba od jednego do  trzech spotkań. Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów dziecka, dlatego pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami lub opiekunami. Ważne jest, żeby na tym spotkaniu byli obydwoje rodzice, obydwie perspektywy są bardzo ważne.  Celem tych spotkań jest głębsze zrozumienie problemu zgłaszanego przez rodzinę.

Spotkanie to jest poświęcone poznaniu dziecka, jego zachowania, funkcjonowania w domu, w szkole oraz w relacjach z dorosłymi. Psycholog w czasie tych spotkań zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka, poznaje zwyczaje rodziny, metody wychowawcze i zasady panujące w domu.

Po pierwszym spotkaniu psycholog może zalecić pogłębioną diagnozę, np. za pomocą wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych lub wykonanie innych konsultacji specjalistycznych. Rezultatem diagnozy jest zaproponowanie oddziaływań terapeutycznych. Psycholog może zaproponować terapię grupową, indywidualną lub rodzinną. Każda forma pomocy wymaga zgody i akceptacji rodziców nie tylko ze względu na aspekt prawny ale również z uwagi na współpracę jako ważny czynnik efektywności terapii.

Zgłaszając się na pierwszą wizytę dobrze jest zabrać ze sobą posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia, diagnozy, wynik testów i inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla procesu diagnostycznego.

W procesie diagnostycznym i psychoterapii dziecka niezbędna jest ścisła współpraca rodziców  psychologiem. To rodzice między sesjami są „terapeutą” dla swojego dziecka. Bez takiej otwartości i współpracy terapia może okazać się nieskuteczna. Z tego powodu zaleca się, żeby rodzice lub opiekunowie korzystali równolegle z Akademii Rodzica.

Nasza strona używa plików cookies. Czym są pliki cookies i dlaczego je stosujemy? Odpowiedż znajdziesz tutaj