10-11-2020

AUTYZM - WPŁYW TERAPII HIPERBARYCZNEJ

Autyzm - wpływ terapii hiperbarycznej

  wszystkie autyzm

Najnowsze badania wykazały dwie podstawowe patologie związane z autyzmem. Jest to hipoperfuzja mózgowa - czyli stan niedotlenienia mózgu -  i rozregulowany układ odpornościowy.


Najnowsze badania wykazały dwie podstawowe patologie związane z autyzmem. Jest to hipoperfuzja mózgowa - czyli stan niedotlenienia mózgu -  i rozregulowany układ odpornościowy. Obserwacje dzieci z autyzmem wskazują, że osoby te znajdują się w stałym stanie zapalnym. Zabieg w komorze mniejsza stan zapalny oraz stres oksydacyjny (czyli przywraca równowagę pomiędzy wolnymi rodnikami a antyoksydantami znajdującymi się w naszym organizmie) oraz dysfunkcję mitochondrialną. Ponieważ zabiegi w komorze w sposób spektakularny poprawiają przepływ krwi i tym samym dotleniają komórki dotlenienie komórek mózgowych znacznie się zwiększa. Uśpione komórki z powodu niedotleniania wracają do pracy. Zjawisko to jest możliwe dzięki temu, że podwyższone ciśnienie w komorze zwiększ rozpuszczalność tlenu w osoczu.

Badania oceniające wpływ HBOT wykazały pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci po przebytym leczeniu. Hipoperfuzja mózgowa to inaczej zmniejszony przepływ krwi przez mózg, może prowadzić do upośledzenia  wymiany substancji pomiędzy krwią a komórkami, w tym glukozy oraz tlenu. Konsekwencją niedoboru tlenu może być martwica oraz niewydolność danego narządu. Hipoperfujza mózgowa powiązana jest z występowaniem pewnych zaburzeń w zachowaniu dzieci z autyzmem, takich jak : powtarzające się zachowania, pragnienie identyczności, zaburzenia wyrażania emocji, zaburzenia mimiczne oraz mowy.  Wraz z wiekiem zjawisko to nasila się, dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi w mózgu. Dlatego dotlenianie komórek mózgowych w komorze może znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia osób z autyzmem.

Nerwy

Wpływ hiperbarii tlenowej na zaburzenia u dzieci z autyzmem opisał w swoich badaniach Dr. Daniel A Rossignol z Rossignol Medical Center, w Melbourne, USA. Dr. Rossignol od lat zajmuje się  tematami związanymi z autyzmem. Od 2006 roku udostępnił wraz z zespołem 55 publikacji dotyczących autyzmu i towarzyszącym chorobie schorzeniom.

Przeprowadzone badania w 2009r z International Child Development Resource Centre na Florydzie potwierdzają skuteczność HBOT w leczeniu autyzmu. W badaniu wzięło udział 62 dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 7 lat. Jak się okazało – już po 40 godzinach terapii tlenem – u małych pacjentów stwierdzono nie tylko poprawę możliwości utrzymania kontaktu wzrokowego i samokontroli, lecz także poprawę interakcji z otoczeniem.
Szef zespołu badawczego, dr Dan Rossignol  wskazuje jednoznacznie, że hiperbaria tlenowa staje się w USA coraz popularniejsza w leczeniu autyzmu. Początkowo jego stanowisko do tej metody leczenia było sceptyczne, ale gdy terapia hiperbaryczna pomogła jego dwóm synom z autyzmem, postanowił rozpocząć badania naukowe nad zastosowaniem hiperbarii w leczeniu tego schorzenia.  „Z pewnością nie możemy mówić o leku na autyzm, ale na pewno o znacznej poprawie jakości życia” – mówi sam autor badań. Dr Dan Rossignol.
Badania z 2012 roku Dr.Dan’a Rossignol’a wraz z zespołem wykazały, że hiperbaria tlenowa HBOT może usprawnić przepływ krwi mózgu u dzieci z autyzmem.  HBOT wpływa również na ilość czynników zapalnych oraz zaburzenia immunologiczne obecne w ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) W trakcie Rocznego Spotkania Podmorskiego i Hiperbarycznego Towarzystwa Medycznego (Undersea and Hyperbaric Medical Society Annual Meeting) w Las Vegas, Nevada, USA w 2009 roku porównano wyniki badań 108 dzieci (85 chłopców, 23 dziewczynek) w wieku od 3 do 12 lat. Terapia HBOT trwała serię 50 1-godzinnych zabiegów. Przed terapią zaburzenia perfuzji u 88% pacjentów występowały w płacie skroniowym mózgu, a u 61% w pozostałych obszarach. Po wykonanych zabiegach u 82.4% zaobserwowano zwiększenie perfuzji krwi w płacie skroniowym, u 85.3% pacjentów zwiększyła się perfuzja w płacie czołowym, a u 75,8% zauważono polepszenie w całym obszarze mózgu. Zanotowano także pozytywne zmiany w zachowaniu u wszystkich dzieci. Poprawiła się jakość snu tych dzieci, koncentracja i zdolności poznawcze. A do badań podchodzono bardzo ostrożnie stosując ciśnienie 1,3 ATA, przy większym ciśnieniu (1,4 - 1,5 ATA) efekty były nieco większe.
Dwa pozytywne badania przeprowadzono w celu oceny wpływu HBOT na biomarkery czynników zapalnych u dzieci chorujących na ASD. Jedno z nich zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym BMC Pediatrics w 2007 roku przez Dr Daniel’a A. Rossignol’a wraz z zespołem. 18 dzieci z autyzmem w wieku 3-16 lat poddano serii 40 zabiegów. Ilość biomarkerów zmierzono przed i po serii 40 zabiegów. Po przeprowadzonej terapii zaobserwowano spadek C-reaktywnego białka oraz zmiany w zachowaniu dzieci.

Dr. Stephen Bent, profesor medycyny, aktualnie dyrektor projektu nad badaniami Autism Translating to Treatments (AT3) dotyczącego obserwacji dzieci z autyzmem, przeprowadził badania wraz z zespołem University of California , w San Francisco, nad  efektami leczenia 10 dzieci za pomocą terapii HBOT (serii 80 zabiegów 1-godzinnych). Do oceny efektów wykorzystano skale  zachowania mierzoną przez rodziców i lekarzy przed i po terapii. Po serii 80 zabiegów rodzice zauważyli znaczne zmiany, jeśli chodzi o spadek drażliwości, ospałości i nadpobudliwości dzieci. Według skali PDD-BI Intencji Behawioralnych rodzice zauważyli zmniejszenie problemów związanych z zaburzeniami sensorycznymi oraz agresją. Rodzice zauważyli poprawę w kontakcie wzrokowym u dzieci, zmniejszenie napadów agresji oraz problemów żołądkowo-jelitowych. 

Ręcznie rysunki rodzajów autyzmu

HBOT może wpłynąć pozytywne na rozwój umiejętności manualnych.  Dr Carol L. Henricks z Tuscon, Arizona, USA,  opisał w 2010 r. w czasopiśmie „Journal of American Physicians and Surgeons” wpływ terapii HBOT (po serii 20 zabiegów) na umiejętności manualne związane z kolorowaniem u 17-letniej dziewczynki z ASD.  Rysunek a pokazuje zdolności kolorowania przed przeprowadzoną terapią. Rysunek b ukazuje efekty po serii 5 zabiegów 1-godzinnych. Po 15 zabiegach 1-godzinnych zauważono lepszy dobór kolorów oraz większą dokładność w kolorowaniu (rysunek c) ,a po 20 zabiegach 1-godzinnych pilnowanie granic przedmiotów (rysunek d)

Podsumowując, badania naukowe potwierdzają, iż zastosowanie tlenoterapii w autyzmie:

 • poprawia u chorych kontakt wzrokowy,
 • stymuluje rozwój mowy,
 • obniża poziom stresu i poprawia jakość snu,- polepsza umiejętność komunikacji z otoczeniem,
 • zmniejsza lękliwość i objawy frustracji,
 • poprawia apetyt i trawienie,
 • wspomaga walkę z infekcjami bakteryjnymi i pasożytniczymi,
 • poprawia dopływ krwi do mózgu,
 • redukuje stany zapalne i stres oksydacyjny,
 • mobilizuje produkcję komórek macierzystych,
 • wpływa pozytywnie na zdolności poznawcze, poprawia pamięć i zdolność koncentracji,
 • zwiększa aktywność dziecka i zainteresowanie otoczeniem,
 • poprawia umiejętność radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów.

 

Źródła:
[1] Rossignol D., Bradstreet J., Van Dyken K i inni.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Rossignol et al. Medical Gas Research 2012,2:16;http://www.medicalgasresearch.com/content/2/1/16
[2] The effects of hyperbaric oxygen therapy in children with autism spectrum disorders: [http://archive.rubicon-foundation.org/xmlui/handle/123456789/ 9163]
[3] Rossignol DA, Rossignol LW, James SJ, Melnyk S, Mumper E: The effects of hyperbaric oxygen therapy on oxidative stress, inflammation, and symptoms in children with autism: an open-label pilot study. BMC Pediatr 2007, 7(1):36
[4] Bent S, Bertoglio K, Ashwood P, Nemeth E, Hendren RL: Brief Report: Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) in Children with Autism Spectrum Disorder: A Clinical Trial. J Autism Dev Disord 2011,
[5] Henricks CL: Ani’s story: A case study in late improvement in neurologic function after hyperbaric oxygenation therapy. J Amer Physicians Surg 2010, 15(3):94–95.