KONFERENCJA 2019

 

Fundacja „Przystań” serdecznie zaprasza do udziału.

 

Pierwsza Czwartkowa Konferencja Neuronauk

„Oblicza mowy”

Tychy, 26.09.2019 r.

 

Język w naszym życiu pełni bardzo istotną rolę. Dzięki niemu możemy formułować nasze myśli i komunikować je. Dzięki językowi możemy określać samych siebie, a więc tworzyć własną tożsamość oraz wywierać wpływ na otoczenie, przekształcając je, za pomocą wymiany idei, instrukcji, nakazów i zakazów.

Utrata możliwości posługiwania się językiem i/lub jego rozumieniem jest sytuacją niezwykle trudną zarówno pod względem emocjonalnym, jak i społecznym. Osoba, u której funkcje językowe zostały zaburzone doświadcza frustracji i wyobcowania. Równie trudna jest sytuacja otoczenia, które chcąc porozumieć się z tą osobą czuje się bezradne.

Istnieje szereg czynników, które mogą przyczynić się do utraty funkcji językowych. Organizowaną przez nas konferencję chcemy poświęcić zaburzeniom mowy powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych i chorób mózgu oraz innych chorób zaburzających mowę. Chcemy również poruszyć kwestię możliwości porozumiewania się z chorym i sposobom rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami mowy.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • W jaki sposób uraz, choroba mózgu wpływa na mowę ?
  • Jakie są rodzaje zaburzeń mowy?
  • Jakie strategie porozumiewania się wypracowują chorzy i ich bliscy?
  • Jakie są metody porozumiewania się z chorym?
  • Jaki jest odbiór chorego przez osoby obce?
  • Jakie są konsekwencje emocjonalne i społeczne zaburzeń mowy i jak to wpływa na proces rehabilitacyjny?
  • W jaki sposób rehabilitować mowę?
  • W jaki sposób osiągnięcia technologiczne ułatwiają rehabilitację pacjentów?
  • Jakie są możliwości i ograniczenia rehabilitacji mowy?

Zapraszamy do udziału osoby, których aktywność zawodowa jest związana z leczeniem i rehabilitacją ludzi z zaburzeniami mowy (neuropsychologów, neurologopedów, psychologów, logopedów, neurologów) oraz środowisko naukowe zajmujące się badaniem i rozwijaniem koncepcji naukowych dotyczących związku mózgu z mową i innymi funkcjami poznawczymi.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń, które będą inspiracją w dalszej pracy dla pacjentów z zaburzeniami mowy.   

 

Z poważaniem

Komitet organizacyjny

 

PRELENGENCI

    dr hab. Emilia Sitek - neuropsycholog; obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed); na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobą Alzheimera, Huntingtona i zwyrodnieniem czołowo-skroniowym. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i wglądu w deficyty w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. Współautorka ok. 100 prac naukowych m.in. monografii pt. Choroba Alzheimera Zaburzenia komunikacji językowej.

    dr Michał Bitniok

    Assistech

    mgr Iwona Kwiatkowska – psycholog kliniczny; pracuje na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach, w Poradni Psychogeriatrycznej i Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji „Przystań” w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Tychach. Pracuje z pacjentami po udarach mózgu, pacjentami w wieku podeszłym, zajmuje się również pomocą psychologiczną dla osób w kryzysach emocjonalnych.

    mgr Anna Bojanowska - neurologopeda, coach ACSTH, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii niepełnosprawności sprzężonych, urazów czaszkowo-mózgowych, uszkodzeń i/lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, chorobowych zespołów genetycznych, sprzężonych zaburzeń o etiologii neurologicznej, chorób neurodegeneracyjnych, niespecyficznych przejawów uszkodzeń mózgu po przebytych incydentach neurologicznych z uwzględnieniem warunków prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

KOMITET NAUKOWY

    dr hab. Emilia Sitek

    dr hab. Ewa Gruszczyńska

    dr Michał Bitniok

KOMITET ORGANIZACYJNY

    mgr Lidia Zdanowska –psycholog, psychoterapeuta

    mgr Iwona Kwiatkowska – psycholog kliniczny

TERMINY

    do 5. sierpnia 2019 – rejestracja i przesłanie abstraktów

    do 27. sierpnia 2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej

    26. września 2019 – konferencja

Cena udziału: 200 zł wpłat należy dokonywać na konto Fundacji „Przystań": 80 1020 2498 0000 8202 0598 6890 tytułem „Konferencja 2019”

MIEJSCE

„BALBINA-CENTRUM”

ul. Barona 30

43-100 Tychy

REJESTRACJA

    Karta zgłoszenia (do pobrania)

    Szablon abstraktu (do pobrania)

 

AssisTech c-eye