KONFERENCJA 2019

 

Fundacja „Przystań” serdecznie zaprasza do udziału.

 

Pierwsza Czwartkowa Konferencja Neuronauk

„Oblicza mowy”

Tychy, 26.09.2019 r.

 

Język w naszym życiu pełni bardzo istotną rolę. Dzięki niemu możemy formułować nasze myśli i komunikować je. Dzięki językowi możemy określać samych siebie, a więc tworzyć własną tożsamość oraz wywierać wpływ na otoczenie, przekształcając je, za pomocą wymiany idei, instrukcji, nakazów i zakazów.

Utrata możliwości posługiwania się językiem i/lub jego rozumieniem jest sytuacją niezwykle trudną zarówno pod względem emocjonalnym, jak i społecznym. Osoba, u której funkcje językowe zostały zaburzone doświadcza frustracji i wyobcowania. Równie trudna jest sytuacja otoczenia, które chcąc porozumieć się z tą osobą czuje się bezradne.

Istnieje szereg czynników, które mogą przyczynić się do utraty funkcji językowych. Organizowaną przez nas konferencję chcemy poświęcić zaburzeniom mowy powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych i chorób mózgu oraz innych chorób zaburzających mowę. Chcemy również poruszyć kwestię możliwości porozumiewania się z chorym i sposobom rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami mowy.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • W jaki sposób uraz, choroba mózgu wpływa na mowę ?
  • Jakie są rodzaje zaburzeń mowy?
  • Jakie strategie porozumiewania się wypracowują chorzy i ich bliscy?
  • Jakie są metody porozumiewania się z chorym?
  • Jaki jest odbiór chorego przez osoby obce?
  • Jakie są konsekwencje emocjonalne i społeczne zaburzeń mowy i jak to wpływa na proces rehabilitacyjny?
  • W jaki sposób rehabilitować mowę?
  • W jaki sposób osiągnięcia technologiczne ułatwiają rehabilitację pacjentów?
  • Jakie są możliwości i ograniczenia rehabilitacji mowy?

Zapraszamy do udziału osoby, których aktywność zawodowa jest związana z leczeniem i rehabilitacją ludzi z zaburzeniami mowy (neuropsychologów, neurologopedów, psychologów, logopedów, neurologów) oraz środowisko naukowe zajmujące się badaniem i rozwijaniem koncepcji naukowych dotyczących związku mózgu z mową i innymi funkcjami poznawczymi.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń, które będą inspiracją w dalszej pracy dla pacjentów z zaburzeniami mowy.   

 

Z poważaniem

Komitet organizacyjny

 

08:30-09:00
30 min
Rejestracja uczestników we foyer
09:00-09:30
30 min
mgr Iwona Kwiatkowska, psycholog kliniczny, Fundacja „Przystań”
Rozpoczęcie konferencji,
"Gdzie znajduje się mowa?"
09:30-10:15
45 min
dr hab. Emilia Sitek, neuropsycholog, Oddział Neurologii Szpitala św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
"Afazja pierwotna postępująca – diagnoza i terapia"
10:15-10:30
15 min
Pytania uczestników
10:30-10:45
15 min
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK, W TRAKCIE PRZERWY BĘDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTAMI FIRM ASSISTECH, ALTA, BIOMED
10:45-11:15
30 min
mgr Anna Bojanowska, neurologopeda, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital w Murckach Sp. z o. o.
"Wpływ uszkodzeń prawopółkulowych na zaburzenia czynności mowy w diagnostyce neurologopedycznej"
11:15-11:45
30 min
Przedstawiciel Alty
"Prezentacji systemu RehaCom"
11:45-12:00
15 min
Pytania uczestników
12:00-13:30
1 h 30 min
PRZERWA OBIADOWA, W TRAKCIE PRZERWY BĘDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTAMI FIRM ASSISTECH, ALTA, BIOMED
13:30-13:50
20 min
dr Michał Bitniok, neurologopeda, Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
"…"
13:50-14:50
1 h
Mirosław Smagieł Przedstawiciel firmy Assistech
„Neurorehabilitacja i komunikacja alternatywna z wykorzystaniem systemu C-Eye”.
14:50-15:05
15 min
Pytania uczestników
15:05-15:20
15 min
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK, W TRAKCIE PRZERWY BĘDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTAMI FIRM ASSISTECH, ALTA, BIOMED
15:20-15:50
30 min
mgr Krystyna Buszman, psycholog, psychoterapeuta, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UŚ w Katowicach
"Charakter trudności językowych w wybranych zaburzeniach psychicznych"
15:50-16:35
45 min
Przedstawiciel Biomed
„Prezentacja metody Warnkego”
16:35-16:50
15 min
Pytania uczestników
16:50-17:00
10 min
mgr Iwona Kwiatkowska, psycholog kliniczny, Fundacja „Przystań”
Zakończenie konferencji
17:00-18:00
1 h
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK, W TRAKCIE PRZERWY BĘDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTAMI FIRM ASSISTECH, ALTA, BIOMED

 

 

PRELENGENCI

Emilia Sitek    dr hab. Emilia Sitek - neuropsycholog; obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed); na co dzień zajmuje się głównie diagnozą pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi, m.in. chorobą Alzheimera, Huntingtona i zwyrodnieniem czołowo-skroniowym. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i wglądu w deficyty w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. Współautorka ok. 100 prac naukowych m.in. monografii pt. Choroba Alzheimera Zaburzenia komunikacji językowej.

dr Michał Bitniok    dr Michał Bitniok - Doktor nauk humanistycznych Michał Bitniok zajmuje się dydaktyką od 1970 roku. Ukończył studia nauczycielskie w Cieszynie i magisterskie na kierunku filologia polska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie Pomagisterskie Studium Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymując tytuł: logopedy dyplomowanego. Opracowuje nowoczesne programy nauczania łącząc w nich wiedzę teoretyczną i praktyczną z takich dziedzin jak psychologia, językoznawstwo, logopedia, neurologopedia, afazjologia, pedagogika. Pracując w służbie zdrowia jako adiunkt na oddziałach klinicznych neurologii i neurochirurgii zdobywa praktyczną wiedzę, która pozwala mu łączyć teorię z praktyką zawodową.

Dr Michał Bitniok jest twórcą testów naukowych do określania zaburzeń mowy i pamięci, które wykorzystywane są do badania stanów afatycznych u pacjentów z dysfunkcjami mózgu. Testy te wykorzystywane są w prawie wszystkich szpitalach w Polsce na oddziałach neurologii i neurochirurgii. Testami tymi bada się pacjentów w Katedrze neuropsychologii Uniwersytetu M. Reja w Krakowie u prof. Marii Pąchalskiej oraz w Katedrze neuropsychologii Uniwersytetu Warszawskiego u prof. Danuty Kądzielawy. Obecnie jego test Fast wykorzystywany jest przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Medyczny w Warszawie do badania oceny stanu pacjentów z afazją w Polsce.

krystyna_buszman    Krystyna Buszman - Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na codzień pracuje w Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i w placówce TERVITA - Instytut Rozwoju Dziecka w Chorzowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdyscyplinie: neuropsychologia. Interesuje się specyfiką deficytów neuropsychologicznych u osób zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi oraz chorujących somatycznie

    mgr Iwona Kwiatkowska – psycholog kliniczny; pracuje na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach, w Poradni Psychogeriatrycznej i Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji „Przystań” w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Tychach. Pracuje z pacjentami po udarach mózgu, pacjentami w wieku podeszłym, zajmuje się również pomocą psychologiczną dla osób w kryzysach emocjonalnych.

    mgr Anna Bojanowska - neurologopeda, coach ACSTH, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii niepełnosprawności sprzężonych, urazów czaszkowo-mózgowych, uszkodzeń i/lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, chorobowych zespołów genetycznych, sprzężonych zaburzeń o etiologii neurologicznej, chorób neurodegeneracyjnych, niespecyficznych przejawów uszkodzeń mózgu po przebytych incydentach neurologicznych z uwzględnieniem warunków prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Alta jest firmą interdyscyplinarną. Tworzymy i oferujemy psychologiczne narzędzia diagnostyczne dla biznesu, organizacji niebiznesowych, transportu, medycyny pracy, policji, wojska, straży pożarnej oraz straży granicznej. Stawiamy przede wszystkim na procesy poznawcze. Oferujemy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzymy dedykowane rozwiązania. Wszystkie nasze rozwiązania wsparte są technologią informatyczną. Oferujemy kompletne systemy i rozwiązania. Nasz zespół to psychologowie, informatycy, graficy oraz specjaliści od produktów i ich zastosowania.
RehaCom Uszkodzenia mózgu, niezależnie od tego czy są wynikiem udaru, wypadku czy też podeszłego wieku, często prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych. Obecnie w takich przypadkach nikt już nie kwestionuje znaczenia wczesnego oddziaływania terapeutycznego. Intensywne badania w tym zakresie doprowadziły do rozwoju nowych metod rehabilitacyjnych, w tym również wspomaganych komputerowo, takich jak RehaCom. RehaCom jest idealnym instrumentem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Poprzez adaptację treningu do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgu. RehaCom oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentom odpowiedniej motywacji. Dopasowana informacja zwrotna pozwala na zapoczątkowanie procesu uczenia się. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania i dopracowany wygląd graficzny zapewniają komfort pracy i przyczyniają się do sukcesu prowadzonej terapii. Liczna badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu klinikach neurologicznych na całym świecie.

    Assistech

   

KOMITET NAUKOWY

    dr hab. Emilia Sitek

    dr hab. Ewa Gruszczyńska

    dr Michał Bitniok

KOMITET ORGANIZACYJNY

    mgr Lidia Zdanowska –psycholog, psychoterapeuta

    mgr Iwona Kwiatkowska – psycholog kliniczny

TERMINY

    do 5. sierpnia 2019 – rejestracja i przesłanie abstraktów

    do 27. sierpnia 2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej

    26. września 2019 – konferencja

Cena udziału: 200 zł wpłat należy dokonywać na konto Fundacji „Przystań": 80 1020 2498 0000 8202 0598 6890 tytułem „Konferencja 2019”

MIEJSCE

„BALBINA-CENTRUM”

ul. Barona 30

43-100 Tychy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Koszty dojazdów, noclegu i wyżywienia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

PATRONAT MEDIALNY

Lege Artis

 

c-eyeAltaBiomedRehacomAssisTech