Ośrodek

Psychoterapii i Neuropsychologii

Jeśli cierpisz z powodu depresji, lęków, uzależnień, zaburzeń pamięci, niezależnie od wieku przyjdź. Jeśli martwisz się o swoje dziecko, o jego rozwój, niepokoją Cię jakieś objawy, przyjdź na spotkanie. Jeśli niepokoi Cię zachowanie bliskiej Ci osoby przyjdź. Jesteśmy przekonani, że ciało i psychika stanowią całość, jedynie harmonijne ich funkcjonowanie może zapewnić dobre samopoczucie. Dlatego korzystamy z różnych metod i technik pracy, łączymy różne podejścia, aby pomagać w integracji i rozwoju człowieka.

 

 

Dzieci

Dzieci

Dorośli

Dorośli

Seniorzy

Seniorzy

 

 

W Ośrodku świadczymy pomoc w następujących komórkach:

W ramach poradni proponujemy psychoterapię indywidualną dla osób z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości itp. Z psychoterapii mogą skorzystać osoby, które odczuwają dyskomfort psychiczny, niezrozumiałe dla siebie uczucia, dostrzegają powtarzające się w życiu destrukcyjne schematy, chcą poprawić jakość swojego związku lub życia. Poszczególni terapeuci pracują w różnych nurtach i podejściach terapeutycznych, dlatego kontrakt i zasady terapii mogą nieco różnić się u poszczególnych terapeutów. Znajdź podejście, które jest najlepsze dla Ciebie.

W poradni możesz skorzystać również z psychoterapii grupowej prowadzonej metodą psychodramy. To bardzo twórcza i kreatywna forma pracy. Pełna oferta poradni to:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa - leczenie depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania
 • konsultacje psychiatryczne i farmakoterapia
 • konsultacje z psychologiem
 • terapia par i rodzin
 • diagnoza psychologiczna (osobowość, intelekt, funkcje poznawcze i wiele innych)
 • coaching
 • prowadzimy również terapię, konsultacje online

W poradni prowadzimy również diagnozę neuropsychologiczną i neurorehabilitację dla osób po udarze, uszkodzeniu OUN na skutek wypadku lub chorób neurodegeneracyjnych.

Terapia w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży odbywa się bezpłatnie dla osób od 3 do 18 r.ż (w przypadku osób uczących się do 21 r.ż) - NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE !!!

W naszej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc w zakresie następujących trudności:

 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju jak depresja, stany lękowe, fobie
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychotyczne
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
 • zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)
 • ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
 • przeżywają trudności w odczuwaniu i poszukiwaniu tożsamości
 • często czują się samotni, smutni, przygnębieni
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
 • czują się nieszczęśliwi
 • I inne

Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:

 • doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci
 • doświadczają trudności wychowawczych
 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, niezrozumiałe emocje

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

 • Diagnostyki psychologicznej:
  • oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej
  • oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych
  • rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych
 • Poradnictwa i konsultacji psychologicznych
 • Psychoterapii indywidualnej
 • Psychoterapii grupowej
 • Wizyt środowiskowych

W wypadku prowadzenia terapii z osobami nieletnimi prowadzimy współpracę z ośrodkami, szkołami, MOPS’em oraz innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na nieletniego oraz stanowią jego środowisko.

Poradnia przeznaczona jest dla osób które borykają się z uzależnieniem swoim lub kogoś bliskiego. Jesteśmy świadomi, że coraz częściej uzależnienia nie występują pojedynczo, często uzależnieniom od substancji towarzyszą inne substancje lub czynności. Rozumiemy też złożoność problemu jakim jest uzależnienie. Realizujemy autorskie, innowacyjne programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz rekomendowane programy terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności.

W ramach poradni realizujemy:

 • diagnozę uzależnienia
 • terapię indywidualną
 • terapią par i rodzin
 • konsultacje psychiatryczne

Z poradni mogą skorzystać osoby, które:

 • są uzależnione od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu i innych substancji i czynności
 • osoby współuzależnione
 • osoby, które doświadczały uzależnienia w rodzinie - DDA
 • pary lub rodziny borykające się obecnie lub w przeszłości z problemem uzależnienia.

Problem uzależnienia dostrzegany i diagnozowany jest u coraz młodszych dzieci. Dostępność substancji i czynności jeszcze bardziej przyśpiesza ten proces. W terapii uzależnionych dzieci wychodzimy z założenia, że niezbędna jest współpraca rodziców, dlatego poza indywidualnymi spotkaniami organizujemy grupy dla rodziców oraz spotkania rodzinne.

Z Poradni mogą skorzystać:

 • dzieci i młodzież eksperymentujące lub zagrożone uzależnieniem
 • dzieci i młodzież uzależniona od czynności (gry, komputer, pornografia) i substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze, dezodoranty i inne środki odurzające)

Jak pomagamy?

 • Realizujemy program CANDIS - krótkoterminowej terapii uzależnienia o najwyższej dowiedzionej skuteczności.
 • Prowadzimy terapię indywidualną
 • Organizujemy grupę dla rodziców uzależnionych dzieci i młodzieży
 • Spotkania rodzinne

Realizujemy również spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej, dla przedstawicieli zawodów pomocowych:

 • Nowoczesne uzależnienia
 • Interwencja wobec osoby eksperymentującej
 • Najważniejsze elementy terapii dziecka uzależnionego
 • Rola rodzimy i wsparcia środowiskowego w terapii.

Do poradni mogą zgłaszać się osoby w wieku podeszłym, które są zaniepokojone ubytkami pamięci, problemami ze snem, mają obniżony nastrój lub inne kłopoty. Są to dolegliwości, które nie koniecznie muszą pojawiać się z wiekiem. Jest to stereotyp, który zniechęca seniorów do szukania pomocy. W rzeczywistości depresja, stany lekowe i inne objawy mogą ustąpić. Kłopoty z pamięcią mogą być objawem poważniejszych chorób, które wcześnie wykryte i leczone mogą nie odbierać komfortu życia.

W ramach poradni skorzystać można z porad lekarza psychiatry, konsultacji z psychologiem, porad dietetyka. Wykonujemy:

 • poradnictwo
 • diagnozę funkcji poznawczych
 • neurorehabilitację

Do Poradni mogą zgłaszać się osobom, które doświadczają:

 • trudności w osiągnięciu orgazmu
 • braku lub zmniejszenie potrzeb seksualnych
 • zaburzeń erekcji
 • przedwczesnego wytrysku
 • problemów w relacjach społecznych: nawiązywanie i utrzymywanie bliskich związków
 • kryzys małżeński, partnerski
 • trudności w kontaktach seksualnych po menopauzie
 • zaburzeń seksualnych nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

Oferujemy:

 • Diagnostyka i poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna zaburzeń seksualnych i nerwicowych
 • Psychoterapia par
 • Edukacja i szkolenia
 • Konsultacje lekarza psychiatry