Ty też możesz tworzyć Słoneczną Przystań.

Jeśli chcesz się przyłączyć kliknij

Chcesz pomóc? Wpłać dowolną kwotę na numer konta: 80 1020 2498 0000 8202 0598 6890 tytułem: „DAROWIZNA” lub skontaktuj się z nami: przystan.dg@gmail.com

Pracownia to szansa. Szansa dla dzieci, dorosłych i seniorów. To możliwość satysfakcjonującego, samodzielnego życia, to szansa na cieszenie się bliskością przyjaciół, rodziny. Dla dzieci to możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, porozumiewania się, komunikowania swoich uczuć, potrzeb, odnajdywania się w pracy zawodowej i w społeczeństwie. Dla seniorów to radość bycia z wnukami, uczenia ich, przekazywania tego co najlepsze, szansa na aktywną radosną jesień życia. W końcu wspomnienia czasu z babcią i dziadkiem to czasem najsłodsze wspomnienia z dzieciństwa. Zadbajmy o wspomnienia innych dzieci :)

Więcej
słońca

Stwórz  z  nami
Słoneczną  Przystań

 

Co robimy?

 • zapewniamy pomoc specjalistów w zakresie psychiatrii, logopedii, seksuologii, psychologii, fizjoterapii

 • gwarantujemy skuteczną, dzienną opiekę osobom potrzebującym wsparcia i profesjonalnej pomocy

 • organizujemy turnusy i obozy rehabilitacyjne

 • organizujemy wyprawki szkolne dla naszych podopiecznych

 • prowadzimy szkolenia dla firm, instytucji, rodziców w zakresie zdrowia psychicznego

Co chcemy zrobić?

Słoneczna Przystań to pracownia do neurorehabilitacji. Przeznaczona jest dla osób z ogólnorozwojowymi zaburzeniami, schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami mowy i funkcji poznawczych. Ma służyć dzieciom oraz osobom, które doświadczyły uszkodzenia OUN na skutek udaru, wylewu, wypadku, śpiączki.

Pracownia obejmuje:

 • diagnozę neuropsychologiczną:

  • ocena procesów poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie, funkcje poznawcze, procesy mowy, funkcje wzrokowo-przestrzenną

  • ocena zaburzeń emocjonalnych, zmian osobowości związanych z uszkodzeniem mózgu

 • rehabilitację neuropsychologiczną:

  • usprawnienie zaburzonych funkcji poznawczych - wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowych

  • psychoterapia

  • poradnictwo i psychoedukacja

  • pomoc rodzinie

Pomóż w remoncie

Twoja pomoc przekłada się na konkretny efekt


 
Płytki

PACZKA PŁYTEK 30 ZŁ

POMAGAM
Płytki

ŁADNA LAMPA 60 ZŁ

POMAGAM
Płytki

DOBRA FARBA 90 ZŁ

POMAGAM

 

Możesz też wpłacić dowolną kwotę, którą przeznaczymy na remont, wyposażenie i realizację naszych projektów.